body-ad

   तारापूर नंतर शहापूरात ही जिंदलकडू

तारापूर नंतर शहापूरात ही जिंदलकडून शासनास करोडो रुपयांचा महसुली चुना. 

चौकशीसाठी गेलेल्या प्रांतांची गाडी गेटवरतीच अडवल्याचा धक्कादायक प्रकार 

*तक्रादारा

Continue reading . . .
                   

   तारापूर नंतर शहापूरात ही जिंदलकडू

तारापूर नंतर शहापूरात ही जिंदलकडून शासनास करोडो रुपयांचा महसुली चुना. 

चौकशीसाठी गेलेल्या प्रांतांची गाडी गेटवरतीच अडवल्याचा धक्कादायक प्रकार 

*तक्रादारा

Continue reading . . .
                   

   पिकअप गाड्यांची चोरी करून गाड्या व

पिकअप गाड्यांची चोरी करून गाड्या व त्यांचे पार्ट विकणारी अंतर राज्यीय टोळी जेरबंद ... 

*पालघर व ठाणे जिल्हातून 64 वाहने चोरल्याचे उघड, तर 27 गाड्यांची रिकव्हरी करण्यात

Continue reading . . .
                   

   सेरेक्स ओव्हरसिज लि. कंपनीतील घातक

सेरेक्स ओव्हरसिज लि. कंपनीतील घातक विषारी केमिकल युक्त रासायन डँमच्या पाण्यात ... 

*महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जलव्यवस्थापन उप विभाग वाणगाव उप विभागीय अभियंता यांन

Continue reading . . .
                   

   साखरा डँम लगत सोडलेले केमिकल घातक,

साखरा डँम लगत सोडलेले केमिकल घातक, विषारी व अवैध 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने   M/s. Sarex Overseas Ltd. कंपनीला उत्पादन बंद करण्याची बजावली नोटिस 

अवैधरित्या घा

Continue reading . . .
                   

Subscribe Newsletter

Share your whatsapp number to get daily news updates directly to your mobile